Kênh chơi game miến phí trên Internet.

Game flash, Game 3D, Game html5, Game Android, Game Java.

Chơi Game 13 Phobia


Gửi lúc 12h:00 11/01/2014đã chơi : 480 lần Tags:|1 Người chơi|Flash|Free Game|Game Định giờ|Kỹ năng Dùng chuột|Biểu tượng cảm xúc


Mô tả Game:

Choose the turn and play game with computer. Take turns with mouse key to select smiley from the group. The one who selects the 13th smiley will lose the game. Each time, you can select one or two smiley from the group.

Hướng dẫn chơi:

Use mouse to interact.

Game liên quan