Kênh chơi game miến phí trên Internet.

Game flash, Game 3D, Game html5, Game Android, Game Java.

Chơi Game Snow Queen 2


Gửi lúc 11h:55 10/01/2014đã chơi : 1004 lần Tags:|1 Người chơi|Flash|Free Game|Xếp hình|Game Định giờ|Game Ghép đôi|Đá quý


Mô tả Game:

Everything is frozen by the Snow Queen. Save the lives of the elves by collecting the frozen flowers in the game. Swap 2 items and create 3 in a row to remove them from the game. Collect all items from the flower on the left to advance to the next level.

Hướng dẫn chơi:

Everything is frozen by the Snow Queen. Save the lives of the elves by collecting the frozen flowers in the game. Swap 2 items and create 3 in a row to remove them from the game. Collect all items from the flower on the left to advance to the next level.

Game liên quan