Kênh chơi game miến phí trên Internet.

Game flash, Game 3D, Game html5, Game Android, Game Java.

Chơi Game Worms Level 1


Gửi lúc 11h:59 09/01/2014đã chơi : 288 lần Tags:|1 Người chơi|Flash|Free Game|Hàng loạt|Hành động|Bắn hết|Súng|Máu|Bạo lực|Máu đông|Kiếm


Mô tả Game:

Walk through the dank smelly sewers, shoot down flying vampire bats and chop up zombie worms.

Hướng dẫn chơi:

Right Arrow Key - Move.
Left Arrow Key - Use your Sword.
Mouse - Aim / Shoot.
Shift Key - Reload.

Game liên quan