Kênh chơi game miến phí trên Internet.

Game flash, Game 3D, Game html5, Game Android, Game Java.

Chơi Game Yoo Sang-Chul Hiddink Save the Home-Run King


Gửi lúc 12h:00 11/01/2014đã chơi : 641 lần Tags:|1 Người chơi|Flash|Free Game|Hành động|Hài hước|Bắn hết|Đánh nhau|Thể thao|Di chuyển bên lề|Bóng đá


Mô tả Game:

Home-Run King has been kidnapped and it's up to Yoo Sang-Chul Hiddink to save him.

Hướng dẫn chơi:

Left and Right arrow keys to move.
Up to jump.
Mouse Click to kick the ball.
See instructions in the game to learn advance moves.

Game liên quan